1. ročník

Proměnná

Datové typy

Operátory

Rozhodovací příkaz If

Rozhodovací příkaz Select Case

Cyklus For

Cyklus Do Loop 1

Cyklus Do Loop 2

Statické pole

Dynamické pole

Procedury a funkce

Textové funkce

Vestavěné funkce

Algoritmus

Programovací jazyky a jazyk VB